GodDamnSki

Swedbank - Perfekt utfall, Nu tillfällig korrigering att vänta

Kort
OMXSTO:SWED_A   SWEDBANK AB SER A
Min tidigare analys blev spot on. Nu inväntar jag en korrigering då jag inte räknar med att vi kan bryta genom det gamla motståndet på första försöket då RSI ser ansträngd ut i kombination med övriga indikatorer.

Värt att nämna är att detta är en snabbanalys med en tight stop-loss.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.