GodDamnSki

Swedbank - Perfekt utfall, Nu tillfällig korrigering att vänta

Kort
OMXSTO:SWED_A   SWEDBANK AB SER A
Min tidigare analys blev spot on. Nu inväntar jag en korrigering då jag inte räknar med att vi kan bryta genom det gamla motståndet på första försöket då RSI ser ansträngd ut i kombination med övriga indikatorer.

Värt att nämna är att detta är en snabbanalys med en tight stop-loss.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.