Tobbe999

Swedbank väntas uppgång?

Lång
OMXSTO:SWED_A   SWEDBANK AB SER A
Min tro är att vi ska klättra uppåt kommande tid. Bankerna är storvinnare när det ser ut som det gör med nuvarande ekonomi. Rent TA mässigt vill jag se att vi vänder upp från stödzonen och sedan klättrar till grön motståndsbox. Gör som alltid inga invecklade analyser. Svårare än såhär behöver man ej göra dom!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.