OMXSTO:SWED_A   SWEDBANK AB SER A
Swedbank på Månadsfraf : Omvänd flaggstång med vimpel. Vill ha en TurtleSoupe candle ner mot 115:-
Nordea är mycket billigare , halva priset och samma direktavkastning.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.