OMXSTO:SWMA   SWEDISH MATCH AB
Swedish match, bull? :) Vore toppen att få lite idéer. Jag är relativt ny på börsen.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.