OMXSTO:SWMA   SWEDISH MATCH AB
Tagit in swing i SWMA på 66,2 och ökat på 65,5. Nöjd med size nu men kommer även öka på 64 om vi kommer dit. Finns även stöd på 61,8.

En skarp rekyl ned pga nyheter, som nu börjar mattas av på historiska stöd och jag anar köpare börjar komma tillbaka. Aktien översåld i de flesta tidsperspektiv. De med mindre riskvilja borde avvakta bekräftad vändning.

Target på uppsidan är grönt område - om vi kommer dit och fortfarande handlas starkt ser jag på ~78-nivån.

Scenariot är dött och jag kommer ta stoppen om inte year-low håller (~58,6).

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.