koshan211

Eliot wave i en större skala, vad tycks ?

OMXSTO:SWMA   SWEDISH MATCH AB
enligt min applicering av Eliot wave så ska ABC vågarna komma alltså hör den ihop med din analys.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.