OMXSTO:SWMA   SWEDISH MATCH AB
SWMA
Rör sig fint i en långsamt stigande kanal. Vi befinner oss för tillfället i botten av kanalen och förhoppningarna är att vi ska hålla dessa nivåer för att kortsiktigt pusha tillbaka mot 72-74 SEK .

Trading tanke:
Entry vid stigande trendlinje
Stopp-loss: lämpligtvis under den stigande trendlinjen.
Target: 72-74 SEK

Kan bli en fin trade med bra R:R.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.