OMXSTO:SWMA   SWEDISH MATCH AB
96 visningar
2
SWMA
Rör sig fint i en långsamt stigande kanal. Vi befinner oss för tillfället i botten av kanalen och förhoppningarna är att vi ska hålla dessa nivåer för att kortsiktigt pusha tillbaka mot 72-74 SEK .

Trading tanke:
Entry vid stigande trendlinje
Stopp-loss: lämpligtvis under den stigande trendlinjen.
Target: 72-74 SEK

Kan bli en fin trade med bra R:R.