ericforslind

Min första ordentliga analys

Lång
OMXSTO:SWMA   SWEDISH MATCH AB
Tog mig tiden att försöka göra en ordentlig analys av mönster i Swedish Matchs aktie. Använde mig av vågteorin och fick fram att aktien just nu befinner sig i den femte vågen alt. är påväg ner. Anser mig även se en kil i den femte vågen så markerade även ut den.

Mycket av den analys jag gjort anser jag pekar på sälj, men många indikatorer och oscillatorer pekar på köp för sparande över minst en månad och framåt. Så med detta sagt skulle jag gärna uppskatta om någon hade lite feedback att dela med sig av.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.