SLMK

SWMA (Trend & Stöd #3)

OMXSTO:SWMA   SWEDISH MATCH AB
Denna uppdatering syftar främst till att uppmärksamma den konsolidering som inletts sedan rusningen den 5 sept.

Stödet på 395 kr är mycket starkt, och baslinjen har t.o.m. stigit till nästa fib. ext. nivå runt 405 kr . Emellertid tycks motståndet på 413 kr vara minst lika starkt, då både fib. retracement- och extension-linjen skär just där.

Med andra ord kan kan en bra entry vara runt 395 kr och en hyfsad exit ca 413 kr i en swingtrade-strategi.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.