SLMK

SWMA (Trend & Stöd)

Lång
SLMK Uppdaterad   
OMXSTO:SWMA   SWEDISH MATCH AB
SWMA tycks ha brutit den negativa trendkanal som inleddes i maj 2019.
Vi ser ett kraftigt stöd runt 365 kr och positiv volymutveckling från slutet av juli 2019.

Det är emellertid aningen för tidigt att säga ifall trenden "bruten". Därför skulle jag helst se att kursen inte dyker under 380 kr , för att indikera en fortsatt uppgång. Aktien visar styrka samt ett inledande av ett positivt tilltagande EWO .

Min bedömning är att det ser ljust ut fram till ca 407 kr i första hand. Därefter möter SWMA ett historiskt hårt motstånd runt 440 kr .Kommentera: "taket" runt 480 kr väntas nås inom 130 dagar om den positiva trendutvecklingen håller i sig.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.