OMXSTO:SWMA   SWEDISH MATCH AB
RR 2
trend upp , studs 20 dagars MA
ökande omsättning, vinst
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.