ItzLtd

TA: Synact

NGM:SYNACT   None
Ur ett Elliot Wave perspektiv kan vi se en bullflag-formation. Vi är nu vid trendtaket i våg-D med ett högt RSI-värde vilket indikerar att aktien är överköpt. VI kan också se i en kortare tidsintervall att momentum avtar i MACD. Dessa två signaler signaler att vi nu ska ned och göra ett återtest på trendgolvet vid ungefär 100 SEK och därmed slutföra våg-E. När våg-E är avslutad kommer vi troligen kunna se ett stort köptryck för att sedan kunna bryta genom trendtaket samt motståndet på 114,4 SEK för att sedan kunna se ytterligare uppgång. Jag skulle personligen avvakta och se om vi bryter oss genom trendtaket redan vid våg-D eller om vi slutför en komplett bullflag-formation. En komplett bullflag-formation där våg-E är avslutad vid trendgolvet är i min syn starkt positiv.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.