Erikramberg

TANGI i attraktivt område

Lång
OMXSTO:TANGI   TANGIAMO TOUCH TECHNOLOGY AB
Tangi ser billig ut och har potential till större uppgång i triangeln. Bra risk/reward

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.