OMXSTO:TELIA   TELIA COMPANY AB

Telia kort imorgon, ligger i neråt gående trend kanal med tidigare stöd mot Ema20
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.