jan9011

Telia

Lång
jan9011 Uppdaterad   
OMXSTO:TELIA   TELIA COMPANY AB
Telia börjar se positiv ut igen tycker jag. Bottnade ur med stigande indikatorer = positiv divergens
Kommentera: Målet uppnått!

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.