CIMP72

Telia AB har en intressant triangel formation.

Lång
OMXSTO:TELIA   TELIA COMPANY AB
Telia AB har en intressant negativ triangel formation. Aktien har redan brytit uppåt
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.