Luspank

Telia

Lång
Luspank Uppdaterad   
OMXSTO:TELIA   TELIA COMPANY AB
Idé, Telia visar styrka, under röd ändrar jag uppfattning.
Trade stängt manuellt:
Tar hem mini vinst på ca 2%, lite för dålig action.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.