Stockprisers

TA Thunderful group, divergens pris obv

Lång
OMXSTO:THUNDR   THUNDERFUL GROUP AB
Eter 2 försök till utbrott ur kilen börjar det nu bli tight och jag tror vi har en botten här för nytt test av 72kr. Divergens mellan pris och volymbalans sen 72kr vittnar om att vi ser aktien stärkas dag för dag
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.