OMXSTO:TIETOS   TIETOEVRY CORPORATION
Tietos. Kan vara ett alternativ till att direkt gå på olja. Så håll koll på oljans rörelse. Har här gjort en utifrån att oljan ( CL1! ) snart vänder uppåt igen .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.