OSL:TOM   TOMRA SYSTEMS ASA
Tomra fortsätter knalla på. En aktie har lite till att ge . Köpa ev. dippar?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.