OSL:TOM   TOMRA SYSTEMS ASA
Tomra, en favoritaktie! Skrev förut att köp på dippar. Nu har dippen blivit väldigt stor och kanske inte är över än. Den klarade inte att ta ut 300:-
Nivåer som jag kikar på nu för att komma in.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.