SimonJonsson

TOURN International Trend is still up

OMXSTO:TOURN   TOURN INTERNATIONAL AB
Den lila trendlinjen på icke logaritmisk chart sammanfaller väl med svart botten i trendkanal på logaritmisk chart (Se tidigare chart), den håller fint idag på 4H.
Jag ser det sannolikt med en studs upp härifrån imorgon och de kommande dagarna.
Inte osannolikt att aktien sedan ska söla sig ner vidare till röd linje på log chart. Se tidigare chart som är länkad.
Så runt 48-51kr ser jag en rimlig botten. Så länge som vi håller oss ovan här så är trenden upp . Går vi nedanför den nivån så är trenden sidledes.
Först under 40-42kr så är trenden nedåt på medellång sikt. (42kr är senaste botten i oktober och 40kr är topp i augusti)
Däremot pratar fundamenta för att trenden är upp på lång sikt.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.