Linus3230

Tourn - Utförsäljningen färdig?

Lång
Linus3230 Uppdaterad   
OMXSTO:TOURN   TOURN INTERNATIONAL AB
Tourn har fått en större rekyl nedåt på över 50%. Jag ser blåa området som en fin zon för entry , cirkus 22 SEK. Även denna sammanträffar med starka köpare och 0,764 fibbonaci. Ser en uppsida till röda zonen, cirka 20%.
Handel aktiv:
Fortsatt i sin fina stödzon, bryts denna är analysen inte giltigt. Annars är detta en fin entry.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.