Linus3230

Tourn - Utförsäljningen färdig?

Lång
OMXSTO:TOURN   TOURN INTERNATIONAL AB
Tourn har fått en större rekyl nedåt på över 50%. Jag ser blåa området som en fin zon för entry , cirkus 22 SEK . Även denna sammanträffar med starka köpare och 0,764 fibbonaci. Ser en uppsida till röda zonen, cirka 20%.
Handel aktiv: Fortsatt i sin fina stödzon, bryts denna är analysen inte giltigt. Annars är detta en fin entry.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.