Snusious

Första försöket på våganalys, vad tycks?

Lång
OMXSTO:TRIAN_B   FASTIGHETS AB TRIANON SER. B
Tränar på våganalys. Får bra kanal och vågor som passar Fibonacci-förhållande. Ser i så fall ut som vi är i en korrigeringsfas, som ser ut att vara en "flat" som andra vågen. Ska bli spännande att bevaka och se!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.