WolfofFalkenberg

TRMD Swing

WolfofFalkenberg Uppdaterad   
NASDAQ:TRMD   TORM plc
Jag ser förvåningsvärt många möjligheter i form av set-ups nu på börsen. Tror på fortsatt nedgång i den övergripande marknaden men jag fokuserar enbart på de individuella aktierna som visar styrka oavsett. Här är TRMD bara en simpel swing utifrån mina principer. Detta kan vara en representation av min strategi och hur jag brukar handla. Tänker inte publicera fler små swings. Fokuserar på att publicera mer bredare och välutvecklade "cases" där jag har en betydande övertygelse i själva bolaget.
Kommentera:
Aktien bryter ner. Marknaden är inte redo ännu. Får vänta ytterligare för att tradea swings.
Kommentera:
TRMD konsoliderar lite längre. Gör utbrott ur nya formation 13 oktober.
Kommentera:
Uppe som högst cirka 40%
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.