DennisSahlstromTrader

TRQ - Potentiell dubbelbotten

Lång
NYSE:TRQ   Turquoise Hill Resources Ltd
Jag trodde att vi sett den lägsta punkten för TRQ (det kan ännu vara fallet) och att istället en dubbelbotten formas nu. Det är vitkigt att reflektera kring en aktie och dess beteende för hur väl vi än förbereder oss så kan marknaden antingen gå upp , ner eller gå horisontellt. MEN vi kan göra så att vi har sannolikheten på vår sida. Därför är det av största vikt att man använder en strategi!

Exakt samma aktie kan ge ena personen vinst och den andra förslut beroende på vad de har för strategi! Så det är av största vikt man har en bra riskhantering och inte minst, att aldrig satsa mer än man är beredd på att förlora =).

Nu kollar vi om det blir en dubbelbotten och sedan en sving uppåt.

Fortsättning följer,

Ha en trevlig helg!

/Dennis
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.