NYSE:TRQ   Turquoise Hill Resources Ltd
Då var det dags för uppföljning på TRQ - Jag visade att vi hade ett starkt stöd på $2,44 som vi bröt förbi. Kursen ligger för nuvarande på $2,35. Det kan dock vara så, som vi sett tidigare, att vi ser ett kortare fall förbi stödlinjen för att sedan bryta över stödlinjen igen .

Jag gillar att vi för ett par dagar sedan såg en ökad volym under försäljningen för att det kan indikera att säljarna nu har slut på luft och att en vändning är på ingång. Ser ni på ljuset när försäljningen skedde, så ser ni att köparna kom tillbaka och ljuset fick därför en lång svans. De senaste två dagarna har vi sett en konsolidering och idag kommer vi se om konsolideringen fortsätter eller om vi får ett utbrott upp eller ner.

Jag gick aldrig in eftersom att jag drog en kortare nedåtgående trendlinje (röd linje) - och jag går aldrig in om inte den bryts. Blir det ett grönt ljus idag kan den mycket väl brytas vilket indikerar ett köpläge.

Fortsättning följer :)

Tack för att du läste, kommentera och gilla gärna!

/Dennis
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.