Gyllenhammar

Truecaller 24/11

Lång
OMXSTO:TRUE_B   TRUECALLER AB SER. B
Efter en negativ divergens och en dubbeltopp formation har True caller nyligen gjort ett rejält fall tillbaka ner på trendlinjen, vilket inte var oväntat. Dagen öppnade starkt och sköt över MA50. Nu återstår det att se ifall vi håller oss över MA50 och inte faller under igen . Håller vi oss över är det en positiv signal. Tittar vi på RSI-värdet har vi ett värde på 59,6 vilket innebär att det finns ytterligare momentum uppåt. Tidigare har vi sett rekyler nedåt när RSI har närmat sig 70 och över. Tittar vi på MACD ser vi att MACD-linjen nyligen har korsat signallinjen och klättrar mot att stiga över nollinjen, vilket är positivt. Överlag skulle jag säga att jag är positiv på det tekniska.

Väl Mött!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.