Linus3230

Tesla - Bearish pattern

Kort
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc
Jag tycks mig se ännu en Tweezer i grafen. Föregående pattern gav oss nedgång på över 40% , jag tror att vi ska ned och besöka $900 i första skede, då vi tidigare konsoliderat vid dessa nivåer.
Trade stängt: målet nått: Och där satt även denna analys mitt i prick!
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.