WolfofFalkenberg

Tesla rätvinklig triangel (bull)

Lång
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc
Jag ser två olika trianglar i tesla . Först en större vilket tyder på uppbrott till Target 2 och en mindre inuti den första triangeln vilket tyder på fortsatt uppgång (till target 1). Target 2 är cirka 8%, verkar detta klent kan man köra med hävstång. Vill man riskera det extra rekommenderar jag att köpa på utbrottet och kanske till och med avvakta ifall det blir en eventuell flagga precis efter utbrottet.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.