alex165754

TSLA Lång

Lång
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc
Tesla ligger i en lång trendkanal och är nere vid ett som det ser ut bra köpläge. Om den studsar på denna motstådslinje ser det bra ut för en uppgång.OBS ej köp rek sök professionell hjälp om du vill ha råd vid aktieköp.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.