NaikoN81

TSLA faller stadigt.

NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc
Som vi kan se på den dagliga tidsramen, från och med den 14 april, har priset gått i en nedåtgående kanal och Tesla har sjunkit med 30% från sina toppar som var i januari i år. Nu har priset studsat av supportnivån och tillväxt är möjlig, men troligtvis kommer priset att fortsätta falla och kan sjunka till $ 500 eller $ 450, vilket redan kommer att vara 50% av maximalt januari. Om priset sjunker till $ 450 eller till och med lägre kan du ta det.

Om du gillar idén, prenumerera och gilla den.
Lycka till och stora vinster.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.