Tobbe999

TSLA Lite mer nergång att vänta?

Kort
NASDAQ:TSLA   Tesla
Tror på mer fall till blåa stödboxen, vi hänger på en skör tråd. Tror på en liten push upp ifrån boxen sedan.
Vill ha ner TSLA ytterligare ca 10% ifrån dagens nivå.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.