Tobbe999

Möjlig väg att gå i TESLA

NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc
Jag tror med tanke på att vi är vid stora motstånd att vi ska ned till blåa boxen och även där finns 68.70 fibben. Vi har även där ett gap som vi i så fall vill täcka. Efter det så förväntar jag mig en stabilisering där för att sedan på sikt kliva upp till gröna target zonen.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.