alex165754

Tesla kort

Kort
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc.
Tesla har från 1 jannuari 2020 tills toppen stigit med 1309% vilken känns väldigt mycket för mycket. Det finns mycket hopp om Elon Musk och att han är aktiv i sociala medier har nog bidragit till detta. Känslan är att det är kraftigt övervärderat även om dem blir störst i världen. Jag tror på en nedgång av aktiekursen och hot om krig från Ryssen och höjda räntor kommer skjuta fart på den fallande släden ner.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.