eIIiotm

tesla på längre sikt

Lång
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc
så här tror jag tesla kommer röra sig på lite längre sikt
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.