KalleZen

TSLA S 4H

Kort
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc
Klockren divergens i 4h RSI . Det här luftslottet ska ner.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.