SecretCharts

Tesla's utbrott vid bra rapport ATH intågandes?

Lång
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc.
Min tro på teslas aktie, översåld?.. tror analytikerna ligger för lågt återigen! possible brakeout?
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.