contact22736

Tesla upp inom 14 dagar

NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc
Tror att nuvarande stödlinje håller och hoppas på uppgång inom 14 dagar till ca 880$. swingtrade position. Har själv köpt in mig kring 805$.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.