Patriick2jz

TESLA RETEST 970$ FIB LEVEL 1.168

Kort
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc
Tesla är överköpt och har precis bildat en resisterande punkt på 1200$.

Jag tror att Tesla måste testa stödet på 960$ för att kunna behålla en hälsosam uppgång. Om inte Tesla håller 960$ (Fib level 1.618) kommer den nog att fylla hålet som finns på 850$ och sedan efter det förhoppningsvis hitta stöd och flyga tillbaka upp .

Volymen minskar och priset ökar vilket innebär att priset bör falla.

MFI indikerar att aktien är överköpt vilket kommer leda till att priset faller kraftigt inom kort.

RSI indikerar överköpt vilket leder till fall.

VPVR indikerar att volymen är för fattig för att fortsätta uppgången.

*OBS* ANALYSEN ÄR ENDAST BASERAD FÖR UTBILDNINGSSYFTE OCH DET ÄR ENDAST VAD JAG PERSONLIGEN TROR! DETTA BÖR EJ ANSES SOM KÖPRÅD!

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.