Felicia52

Tesla bryter upp ur konsolidering

Lång
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc
Starkt brott ur konsolideringen. Jag väntar på en flagga eller åter test av tidigare toppar för att gå lång.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.