Tobbe999

Nergång på sikt i TSLA?

Kort
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc.
Tror på nergång från trendtaket ner till trendgolvet, MEN om nuvarande stödzon håller så förväntar jag mig vidare uppgång. Rsi har brutit sin lilla uppåtgående trend, vilket visar svaghet. Tror TSLA kommer stöta på problem framöver med leveranser, batterier, chip mm.
Åker index ner så kommer det tynga ner TSLA.
Låter bilden tala
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.