markofswe

Möjligt Repeterande Mönster kan ge upp till 37 % för Tyson Foods

Lång
NYSE:TSN   Tyson Foods, Inc.
Idag släppte UN (FN) en rapport om priserna på mat globalt har stigit i Mars 2022 med hela 13 % från februari och hela 33,6 % från Mars 2021!! Ni kan läsa mer om det här tex www.reuters.com/worl...ncy-says-2022-04-08/

Ingen strålande nyhet direkt för världens befolkning men för vissa mat producenter kan detta leda till större vinster som tex USA's största köttproducent Tyson Foods visar upp. Just nu visar Tyson Foods ett mönster som repeteras som kan leda till en potentiell ny ATH runt Oktober på $120.

Mönstret som kan ta TSN till en ny ATH är då priset klättrar över 50 MA på dagliga tidramen som är den tjocka ljusblåa linjen. I november 2020 tog sig priset över 50 MA och steg då ca 37 % på 183 dagar, följt av en rekyl nedåt på ca 15 % och 84 dagar. Sedan tog priset sig över 50 MA igen i Augusti 2021 och steg då ca 36 % på 193 dagar, följt av en rekyl på ca 17 % och 56 dagar.

Nu har priset tagit sig över 50 MA på dagliga och kan det vara så att detta mönster repeterar sig själv? I så fall kan en ny ATH vara möjlig i Oktober/november i år eller möjligtvis ännu tidigare pga den rådande situationen i världen med inflation på mat. Senaste rekylen var på enbart 56 dagar om man jämför med tidigare rekyl 84 dagar.

Tittar man på vecko ramen ser trenden fin ut med ett stort grönt skarpt Ichimoku moln, Stoch RSI som bottnat och korsat, RSI som är bullish på runt 59 och MACD som ser ut att möjligen göra en bullish cross snart. Här kan man se 50 EMA vara ett viktigt stöd att hålla för fortsatt uppåt trend för TSN. Observera att 2019-2020 gjorde TSN en trippeltopp och det kan man ha i åtanke nu om priset kommer upp till $100 nivån igen så att inte något liknande inträffar igen.Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.