TradingView

Hur man twittrar en diagrambild snabbt!

Utbildning
NYSE:TWTR   TWITTER INC
Vi inser att ibland vill du bara få ut dina charts så fort som möjligt.

Med funktionen Tweet Chart Image kan du detta nu!

Som illustrerat ovan väljer du bara "Publicera" och sedan "Tweet Chart Image" och du kommer att kunna twittra ut bilden direkt från ditt Twitter -konto för att snabbt få ut den kritiska analysen till dina följare!

Ursäkta, vad sa? Vill du kunna göra det här på din iPhone också?
Inga problem, vi löser det.


Spana in vilken idé användarna twittrar just nu här


Get $30 worth of TradingView Coins for you and a friend: www.tradingview.com/share-your-love/

Read more about the new tools and features we're building for you: www.tradingview.com/blog/en/
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.