Omgjirre

Bra risk/reward i Twitter

Lång
NYSE:TWTR   TWITTER INC
Twitter ser intressant ut på dessa nivåer.

Vad tror ni?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.