Stocklund_

Swing i twitter.

Lång
NYSE:TWTR   TWITTER INC
Twitter ser ut för en bra swing trade.
Vi kan se att aktien har vart ned och vänt upp vid en tydlig trendlinje där aktien historiskt sätt vänt en massa gånger tidigare vilket är positivt.

Vi kan se att RSI har vänt upp , också vid ett område där den vänt många gånger tidigare.
MACD börjar se positiv ut nu också.

Mitt första target är 10% upp från nuvarande kurs.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.