Luspank

THERAPEUTICSMD

Lång
NASDAQ:TXMD   TherapeuticsMD, Inc
Är det dags för en ny rörelse i likhet med tidigare scenario. SL under röd area, jag gick in 20181108

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.