TVC:UKOIL   CFDs på brent råolja
verkar att vi kom upp i en abc sen ner våg 3, stora våg 1 är inne så allt tyder på bear

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.