jan9011

Uk Oil

Kort
jan9011 Uppdaterad   
TVC:UKOIL   CFD:er på Brentolja
UK Oil En stigande kanal eller möjlig HS-formation?
Kommentera:
Får vi en högre topp än Huvudet här så kan det bli en omvänd HS-frmation . Syns på D

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.