Investoz

Energisektorn - Olja vs. Grön Energi

TVC:UKOIL   CFD:er på Brentolja
Den 2:a augusti 1990 invaderade och ockuperade den irakiska armén Kuwait. De globala oljeaktörerna hade då en av de största råoljetillgångarna som någonsin har funnits.

Spekulanter började pumpa in pengar i råolja och priset på olja fördubblades till cirka 80 dollar per fat. Osäkerhet och mindre tillgång på olja, resulterade i högre oljepriser.

Vad hände när koalitionsstyrkorna invaderade i januari 1991? Priserna sjönk med 50% till $ 40, och 1993 minskade ytterligare 50% till $ 20.

När alla är på ena sidan av en "uppenbar" handel, får marknaden ofta helt fel.

Man kan lätt dra paralleller till det amerikanska valet. Det utlovades enorma satsningar inom grön energi och marknaden fullständigt exploderade inom den gröna energisektorn, efter Bidens seger.

Verkligheten har dock varit allt annat än en grön våg sedan januari. Kampen mot klimatkrisen, genom satsningar bort från fossila bränslen, har istället orsakat enorma problem i världen i form av bristande elförsörjning och brist på drivmedel. Istället har efterfrågan efter olja ökat så pass snabbt, nu när samhället har öppnat upp, att det inte längre går att mätta marknadens efterfråga. Samtidigt har OPEC länderna uttalat sig att de inte tänker öka oljeproduktionen, vilket eldar på priset på olja ytterligare.
Faktum är att oljan nu utklassar den gröna energinsektorn, som nu saknar motstycke. Marknadsdeltagarna inom den gröna energisektorn är nu både förvirrade och förtvivlade över utveckligen, som hade helt andra tongångar i början av året.

Återigen. När alla är på ena sidan av en "uppenbar" handel, får marknaden ofta helt fel.

Grafen
* I grafen illustreras olje aktier, US -och UKOIL med grått och svart.

* Gröna aktier illustreras med blått, grönt, turkos, gult och orange.

* Utveckligen i % sedan 20 januari, 2021.

====================================================
VARNING
All data och information tillhandahålls "som den är" och är enbart för informationsändamål och inte avsedd för handelsändamål eller rådgivning.
Det här är ingen köp eller säljrekommendation.
Lär dig om riskerna med handel och sök råd från en oberoende finans- eller skatterådgivare om du har några frågor.
====================================================